Ledvinová kalkulačka

Ledvinová kalkulačka pro lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
inspirováni úspěchem ledvinové kalkulačky pro laickou veřejnost, která má v době vzniku tohoto textu na 60 tisíc návštěvníků, rozhodli jsme se vytvořit podobnou pomůcku i pro odbornost lékařskou, zvláště pro praktické lékaře.

Z maxima dostupných zdrojů, včetně mezinárodně platných doporučení pro předání pacienta z primární péče do péče nefrologické ambulance, jsme se vytvořili praktický nástroj s využitím moderních technologií.

Zodpovězením několika otázek o svých pacientech nám pomůžete k prevenci, případně ke včasnému zachycení jejich nefrologických onemocnění.

V případě jakýchkoli pochybností o výsledku prosím kontaktujte nejbližší nefrologické pracoviště – za personál nefrologických ambulancí sítě B. Braun Avitum si Vám dovolujeme nabídnout naše služby.

Nefrologická péče nemusí mít vždy formu více či méně pravidelných opakovaných kontrol, mnohdy stačí pouze jedna, jejímž výsledkem bude písemné doporučení. V některých případech postačí dokonce jen telefonická konzultace, která může pomoci nasměrovat lékaře jak v diagnostice, tak v terapii.
 

MUDr. Petr Hartl
vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum, HDS Teplice a Duchcov

altJméno pacienta:
Rodné číslo:
Lékař:
Věk pacienta:
Notice: Undefined index: vek in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/inc/profi-dotaznik.php on line 804
Pohlaví:
Notice: Undefined index: pohlavi in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/inc/profi-dotaznik.php on line 809
Žena

Notice: Undefined index: showmore in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/inc/profi-dotaznik.php on line 819

Vstupujete do odborné části

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy, v účinném znění, tzn. osoby, které jsou oprávněny předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky. 
 
Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem ve výše uvedeném smyslu. 
 
V případě, že nejsem odborníkem, jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací určených výhradně odborníkům.

alt alt

Jméno
Příjmení
Pracoviště
Email / Telefon
Pouze pro účely kontaktování v případě doplňujících dotazů.
Komentář